„Pro život, ne pro školu se učíme.”
image Kalendář akcí
loader Načítám...

Fond Vysočiny

Režim dne

Od - do Popis činností
6:00 – 8:30 Ranní hry a činnosti s určitým cílem, plnění kompetencí, gramotnosti-rozvoj řeči, matematická a sociální gramotnost, rozvoj hrubé a jemné motoriky, sebeobsluha, pohybové aktivity, individuální péče
8:30 – 8:45 Svačina
8:45 – 9:15 Ranní kruh - děti jsou svolány do kruhu motivační říkankou nebo písničkou, pozdraví se a seznámí se s programem dne. Všímáme si, jaký je den, počasí, kdo z dětí chybí a má-li někdo svátek nebo narozeniny. Zařazujeme dechová a artikulační cvičení v rámci logopedické prevence. Učíme se naslouchat druhému, respektovat určitá daná pravidla, mluví pouze ten, kdo má určitý předmět, na kterém jsme se dohodli. Dobu řízené činnosti uč. přizpůsobuje koncentraci, pozornosti a zájmu dětí. Na závěr proběhne společné zhodnocení - sebehodnocení, vedení k zodpovědnosti.
9:15 – 9:30 Příprava na pobyt venku
9:30 – 11:30 Pobyt venku, pohybové aktivity na zahradě, hry v písku, hry v lese 
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 12:30 Čištění zubů, příprava na odpolední odpočinek 
12:30 – 14:00 Odpolední odpočinek, věkové a individuální odlišnosti délky odpočinku, respektování individuálních potřeb dítěte 
14:00 – 16:00 Odpolední hry dle volného výběru, pohybové aktivity na terase a na zahradě

 

Denní program je pružný, umožňuje reagovat na indiv. možnosti a potřeby dětí tak, aby měly dostatek času a prostoru. Je dbáno na soukromí dětí, jsou vytvořeny vhodné materiální podmínky, vybavení je dostatečné, plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

Přidáno 29. 7. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru