„Pro život, ne pro školu se učíme.”
image Kalendář akcí
loader Načítám...

Fond Vysočiny

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

ZŠ a MŠ Lesonice oznamuje rodičům,

že   od 3. - 4. května 2023 vždy od 9,30 do 13,30 hod.  

se v budově mateřské školy koná   

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024   

 

 

Žádost si můžete vyzvednout v mateřské škole kdykoliv v dopoledních hodinách nebo je k dispozici na webových stránkách školy v sekci Dokumenty, popř. zavolejte č. 601 326 096.

 Potvrzenou žádost od dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,  nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže  očkování podrobit pro  kontraindikaci, můžete donést osobně. Dále je třeba přinést rodný list dítěte k ověření správnosti údajů.

Žádost také můžete pouze vhodit do schránky u budovy základní školy, společně s ofoceným rodným listem.

Očkování se netýká dětí s povinným předškolním vzděláváním!

Dětem budou přidělena registrační čísla a pod těmito čísly zveřejníme seznam přijatých dětí, podle stanovených kritérií. Seznam bude vyvěšen na vchodových dveřích budovy MŠ a zveřejněn na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče.

 

          

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí

1.     Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou pátého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ (povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí s odkladem PŠD).

  1.  Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ.
  1.  Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ.
  2. Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně druhého roku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ.
  3.  Děti podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mimo trvalý pobyt.

 

Dítě musí splňovat podmínky stanovené zákonem 258/2000 Sb. §50 o ochraně veřejného zdraví.

 K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní  nebo se nemůže  očkování podrobit pro kontraindikaci. Netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním!!

 

 

Přidáno 19. 4. 2022, autor: Petra Řepová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru