„Pro život, ne pro školu se učíme.”
image Kalendář akcí
loader Načítám...

Fond Vysočiny

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

ZŠ a MŠ Lesonice oznamuje rodičům, že v týdnu

od 3. - 7. května 2021 vždy od 9 hod.  – 12 hod.  

se v budově mateřské školy koná

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   

 

 

Žádost si můžete za dodržení hygienických podmínek vyzvednout v mateřské škole kdykoliv v dopoledních hodinách nebo je k dispozici na webových stránkách školy v sekci Dokumenty, popř. zavolejte č. 601 326 096.

 Potvrzenou žádost od dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,  nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže  očkování podrobit pro  kontraindikaci, můžete donést osobně, za dodržení protiepidemiologických opatřeních, k zápisu. Dále je třeba přinést rodný list dítěte k ověření správnosti údajů.

Žádost také můžete pouze vhodit do schránky u budovy základní školy, společně s ofoceným rodným listem.

Očkování se netýká dětí s povinným předškolním vzděláváním!

Dětem budou přidělena registrační čísla a pod těmito čísly zveřejníme seznam přijatých dětí, podle stanovených kritérií. Bude vyvěšen na vchodových dveřích budovy MŠ a zveřejněn na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

 

    1. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou pátého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ (povinné PV včetně            dětí s odkladem PŠD).

  1.  Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ.
  1.  Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ.
  2.  Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně druhého roku s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ.
  3.  Děti podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mimo trvalý pobyt.

 

Dítě musí splňovat podmínky stanovené zákonem 258/2000 Sb. §50 o ochraně veřejného zdraví.

K předškolnímu vzdělávání může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní  nebo se nemůže  očkování podrobit pro kontraindikaci. Netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním!!

 

Přidáno 6. 4. 2021, autor: Petra Řepová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru